Jongerenparticipatie bij de gemeente? Tien tips van Yara!

´Ik vind het goed dat de bijeenkomst is georganiseerd, maar ik hoopte tegelijkertijd dat ik meer jongeren zou zien´, zegt Yara. ´Maar ik heb veel kunnen vertellen´. Ze heeft onder andere haar mening gegeven over de problematische wachtrijen en heeft duidelijk gemaakt dat de residentiële jeugdzorg niet kan verdwijnen.

Yara is één van de drie jongeren die bij de dialoogavond over de inkoop van jeugdzorg in 2017 aanwezig was. Alle cliëntenorganisaties uit de regio waren uitgenodigd en de twintigjarige Yara was één van de weinige jongeren die de weg naar het wijkcentrum had weten te vinden. Yara, die haar bachelor Biomedische Wetenschappen heeft afgerond, is actief bij het JongerenNetwerk, dat wordt ondersteund door Zorgbelang Gelderland, en ze zit ook in de ´Raad van Cliënten´ van Entrea. Voorheen is ze actief geweest in de jongerenraad van Entrea.

Ik zocht Yara na de dialoogavond op om te horen of ze ideeën had over hoe de gemeente meer jongeren bij dergelijke bijeenkomsten kan betrekken. En hoe de gemeente überhaupt jongeren uit de jeugdzorg kan betrekken, omdat de gemeente vandaag de dag immers verantwoordelijk is voor de jeugdzorg.

´Niet alles is door middel van ambulante hulpverlening op te vangen en te voorkomen, dus er moet voldoende residentiële jeugdzorg blijven bestaan. Er zijn altijd crisissituaties en er zijn altijd jongeren die niet thuis kunnen blijven wonen, dus daar moeten voldoende plekken voor beschikbaar zijn´, vertelt Yara. Residentiële jeugdhulp is hulpverlening waarbij kinderen en jeugdigen, op vrijwillige of gedwongen basis, buiten hun eigen omgeving verblijven. Ook de vele wisselingen in de groepsleiding is iets dat Yara echt tegen de borst stuit. ´Ik heb vier mentoren in een jaar gehad door alle wisselingen. Zo bouw je geen vertrouwensband op en op een gegeven moment ga je daar ook geen moeite meer voor doen, want het heeft simpelweg geen zin!´

Yara heeft genoeg ideeën over hoe de gemeente het betrekken van jongeren in de toekomst effectief kan aanpakken. De tien tips van Yara:

1. Stel jongeren centraal. ´Laat jongeren ergens zitten en laat ambtenaren naar hen toe komen en luisteren naar hun verhalen. Een goed voorbeeld hiervan is een speeddate, met eten, die door het JeugdWelzijnsBeraad is georganiseerd. De jongeren bleven tijdens deze bijeenkomst op hun plek zitten en de wethouders rouleerden van plek om met de verschillende jongeren in gesprek te gaan´, aldus Yara.

2. Geef jongeren de regie. Bij deze bijeenkomst waren de thema´s waarover gesproken werd al van tevoren bepaald. Er werd met gesprekstafels gewerkt, waarbij bij elke tafel een ander onderwerp centraal stond. Yara kwam er pas later op de avond achter dat er een tafel was met het thema ´Algemeen´, wat niet van te voren was aangegeven. Zij zou er zelf voor kiezen om zo´n tafel niet ´Algemeen´ te noemen, maar ´Overige´ of ´Eigen ideeën´. Yara vertelt: ´Er moet een plek zijn waar jongeren ideeën kunnen delen over hoe volgens hen de jeugdzorg kan worden verbeterd. Er zijn genoeg jongeren die graag hun ervaringen willen delen over de kwaliteit van de zorg die ze ervaren en de gevolgen van de transitie voor hun eigen leven´.

3. Nodig de jongeren zelf actief uit. ´De uitnodigingen voor de bijeenkomst zijn gestuurd naar alle cliëntenraden en zij hebben de uitnodiging doorgestuurd naar hun achterban. Het lijkt mij beter als de jongeren direct worden benaderd en uitgenodigd, bijvoorbeeld door op verschillende groepen langs te gaan en de jongeren zelf uit te nodigen´, vertelt Yara.

4. Zorg voor een snelle en dynamische bijeenkomst. Veel jongeren hebben een korte spanningsboog, dus de opzet van de bijeenkomst moet meer worden aangepast op de behoeften van jongeren. Een bijeenkomst spreekt de meeste jongeren meer aan als er minder lang over één onderwerp wordt gesproken en er tussentijds meer wordt gewisseld. Dan sluit je aan bij de jongeren en zo kunnen zij over verschillende onderwerpen kort hun zegje doen.

5. Leg de nadruk op de kwaliteit van de zorg en niet op de betaalbaarheid. ´Wat ik héél jammer vond aan de bijeenkomst was dat de nadruk leek te liggen op de betaalbaarheid van de zorg en niet op de kwaliteit van de zorg. Juist de kwaliteit is belangrijk en daarover moet worden gesproken. De kwaliteit is juist nu belangrijk, omdat de betaalbaarheid in het geding is en er op basis van financiën keuzes worden gemaakt. Volgens mij is de kwaliteit afgenomen en daar zou ik graag meer over willen weten. De provincie, die voorheen verantwoordelijk waren voor de jeugdzorg, moeten toch tools hebben ontwikkeld om de kwaliteit te meten. Gebruik die tools, of ontwikkel anders tools, maar de kwaliteit moet echt voldoende aandacht krijgen, want daar draait het uiteindelijk allemaal om!´

6. Als je jongeren hebt betrokken, geef dan een terugkoppeling en vertel wat er met de input is gedaan. ´Meestal krijg je helemaal geen terugkoppeling. Soms wel, maar dan in de vorm van een kort verslag. Ik mis dan actiepunten en bijvoorbeeld een plan van aanpak. In plaats van een samenvatting wil ik weten welke doelen er worden gesteld en welke resultaten ze willen behalen. Ik wil weten wat ze met het advies hebben gedaan en waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt´.

7. Haal ervaringsverhalen op bij jongeren. Yara is duidelijk. ´Ik vind het een erg goede ontwikkeling dat er steeds vaker ervaringsverhalen worden opgehaald´. Via Zorgbelang Gelderland heeft ze een tijd terug haar verhaal gedeeld met ongeveer 70 wethouders uit Gelderland. ´Dit maakte héél veel indruk op de wethouders´, vertelt Yara.

8. Ga er op af en zoek de jongeren op. ´Bij een bijeenkomst als deze komen alleen specifieke jongeren langs. Drie in dit geval. Ga langs op de verschillende groepen van bijvoorbeeld Entrea en ga daar met jongeren het gesprek aan. Dit is waardevol, mits de gesprekken met een open vizier worden ingegaan. Zonder agenda, zonder doelstellingen´.

9. Neem jongeren apart en spreek ze één op één. ´Indien je de jongeren opzoekt is het belangrijk dat je er van bewust bent dat niet alle jongeren even spraakzaam zijn als de groepsleiding er bij zit. Het is dus belangrijk om jongeren, waarmee een click is, apart te nemen. Als je een één op één gesprek hebt, kan de jongere zonder schroom en ongedwongen zijn of haar verhaal delen´.

10. Schakel ambulante hulpverleners in om met de juiste jongeren in contact te komen. ´In de jeugdzorg kan ik me voorstellen dat je veel hebt aan de jongeren die net klaar zijn met een behandeltraject en waarmee het inmiddels goed gaat. Met zulke jongeren kan je in contact komen door de hulp van de ambulante hulpverleners in te schakelen. Deze hulpverleners kan je vragen als intermediair op te treden, zodat je ze weet te vinden en als gemeente met die jongeren in gesprek kunt gaan´.

Als ik bij Credible wegloop, waar Yara en ik met elkaar hebben afgesproken, denk ik eigenlijk maar één ding: ´Dit is waardevolle informatie voor veel ambtenaren. En eigenlijk voor iedereen die met jongerenparticipatie bezig is´.

Bedankt Yara!

Wegwijzer

JongerenNetwerk (Zorgbelang Gelderland) https://www.project-jongerennetwerk.nl/

Raad van Cliënten Entrea https://www.entrea.nl/ouders/medezeggenschap/

Jongerenraad Entrea https://www.entrea.nl/kinderen-en-jongeren/jongerenraad/

JeugdWelzijnsBeraad http://www.jeugdwelzijnsberaad.nl/

Link naar gerelateerde blogs

https://jimmys024.wordpress.com/2016/07/04/het-mysterie-van-de-onzichtbare-jongeren/ https://www.project-jongerennetwerk.nl/adviesorgaan/7/inspraakavond-inkoop-wmo-en-jeugd

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s