´Ik hoef niet gezond te eten, want ik ben nog niet dik´

lindenholt-jeugdverbinden3

Gelukkig, hangjongeren! We lopen in de zon richting het basketbalveld. Een enkel jointje wordt gebouwd, een ander wordt gerookt. Er staan meerdere scooters geparkeerd, waar jongeren op zitten en soms bijna van af glijden. Er klinkt rap muziek uit de speakers en een paar gasten wagen een gokje door een euro zo dicht mogelijk bij een laag muurtje te gooien. Wie dat het beste doet, die wint.

Vier Jimmy´s en ik, de jeugdverbinder, bezoeken Lindenholt om op verschillende plekken met jongeren in gesprek te gaan en het over ´gezondheid´ te hebben. De gemeente gaat nieuwe gezondheidsplannen maken, nieuw beleid dus, en zowel jongeren, professionals als de gemeente willen graag dat óók jongeren hierover hun zegje doen. Alleen als jongeren betrokken worden, kunnen er plannen worden gemaakt die aansluiten bij de jongeren zelf. En dit vergroot de kans dat de nieuwe plannen ook écht gaan werken, omdat de jongeren er zelf in geloven.

lindenholt-jeugdverbinden7

De GGD doet al jarenlang onderzoek over gezondheid bij jongeren, maar het zijn vervolgens volwassenen die op basis van de ´opvallende en alarmerende resultaten´ nieuwe plannen bedenken en met oplossingen komen. Verschillende jongeren, de gemeente en ook professionals zijn er van overtuigd dat het belangrijk is dat ook jongeren meepraten en meedoen bij het bedenken van de plannen rondom gezondheidsthema´s die zij belangrijk vinden.

De GGD is daarom recent gestart met enkele ´focusgroepen´ waar jongeren van dertien tot en met zestien jaar, grotendeels Havo- of Vwo-leerlingen, over gezondheidsthema´s praten. Wat vinden zijzelf belangrijke thema´s? Wat valt hen op rondom die thema´s? Wat willen zij dat er aan gedaan wordt en komen er ideeën in hun op over hoe bepaalde doelen bereikt kunnen worden?

De komst van de focusgroepen is een goede ontwikkeling. Maar het is daarnaast belangrijk dat ook de ideeën, ervaringen en oplossingen van andere jongeren, met een lager opleidingsniveau en ´jongeren van de straat´, worden opgehaald. In eerste instantie zijn we daarom met ongeveer 150 jongeren in gesprek gegaan om te achterhalen wat zij belangrijk vinden voor hun eigen gezondheid en de gezondheid van hun vrienden en familie. ´Bewegen´, ´Gezonde voeding´ en ´Social Media´ zijn toen het vaakst genoemd als belangrijkste thema´s.

In Lindenholt zijn we voor het eerst op pad gegaan om te kijken waarom jongeren die thema´s zo belangrijk vinden, wat zij vinden dat er moet gebeuren en hoe dat volgens hen kan worden gerealiseerd. Hieronder deel ik met jullie welke aanpak is toegepast en wat er verder opviel.

lindenholt-jeugdverbinden6

Aanpak

 • Twee teams, elk team bestaande uit een Jimmy´s jongere en een ambtenaar, die tegen elkaar streden en probeerden met zoveel mogelijk jongeren in gesprek gaan. De winnaars verdienden, heel gezond, een chocoladereep.
  • Uiteindelijk konden de ambtenaren niet aanwezig zijn (o.a. door ziekte) waardoor beide teams volledig uit Jimmy´s bestonden.
 • Er zijn spelvormen gebruikt om het gesprek met jongeren laagdrempelig aan te gaan. Het gesprek werd per thema op de volgende manier gestart;
  • Gezonde voeding; de jongeren van Jimmy´s hadden een papieren hesje aan met daarop ´de schijf van vijf´.
  • Bewegen; er werd een balspel gespeeld waarbij de bal werd overgegooid en de jongere die de bal ontving kon een bijdrage leveren.
  • Social Media; het was de opdracht om een tweet van maximaal 140 tekens te bedenken waarin beschreven werd hoe Social Media de gezondheid van jongeren beïnvloedt.

lindenholt-jeugdverbinden5

 • Peer2Peer; jongeren gingen in gesprek met andere jongeren.
 • Er is samengewerkt met intermediairs die de jongeren kennen en die wisten waar de jongeren te vinden zijn (de intermediairs waren in dit geval de jongerenwerkers Arno ten Dolle en Thomas Balvers van Tandem Welzijn)
 • Er is met jongeren in gesprek gegaan, op plekken waar zij in de wijk samenkomen. Er op af dus! We hebben de volgende plekken bezocht;
  • Basketbalveld en Cruyff Court in Zellersacker
  • Jongerencentrum De Sprok in Zellersacker
  • Winkelcentrum Leuvensbroek
  • Sporthal in De Gildenkamp

Wat viel op?

 • Het was een gemis dat de beleidsadviseurs uiteindelijk niet mee de wijk in zijn gegaan. Het is waardevol dat de beleidsadviseurs van de gemeente actief meedoen met het ophalen van de verhalen en de ideeën van de jongeren, zodat er een ontmoeting plaats vindt en de verhalen van de jongeren bij de ambtenaren ook de impact krijgen die het verdient.
 • Bij het gebruik van ´speelse´ werkvormen is het belangrijk dat die werkvormen goed aansluiten bij de doelgroep. Bij het overgrote deel van de jongeren die we in Lindenholt benaderden sloegen de ´speelse´ werkvormen minder goed aan.
 • Het is belangrijk dat er van tevoren goed over wordt nagedacht of met de werkvormen ook de informatie wordt opgehaald die je wilt verzamelen.
 • Het is behulpzaam als je op straat opvalt, waardoor je de aandacht trekt en jongeren nieuwsgierig worden en willen weten wat je bij hun in de wijk komt doen. De Jimmy’s vielen op door o.a. de papieren hesjes. Er is bewust gebruik gemaakt van deze ´eye catchers´.
 • De jongeren die op dit moment bij Jimmy´s zijn betrokken, staan ver af van de ´straatcultuur´.
 • Omdat de jongeren van Jimmy´s en de huidige doelgroep elkaar normaal gesproken niet snel ontmoeten, waren alleen daarom de ontmoetingen al waardevol.

lindenholt-jeugdverbinden2

 • Sluit aan bij de leefwereld en de taal van de jongeren. Gebruik geen ´moeilijke´ woorden, zoals ´beleid´ en ´ambtenaren´, maar heb het bijvoorbeeld over ´plannen die in Nijmegen worden gemaakt´.
 • De Jimmy´s jongeren vonden het spannend om de gesprekken aan te gaan, maar het contact verliep over het algemeen vlot en er ontstonden vaak goede gesprekken.
 • Jimmy´s kan nog extra aandacht besteden aan de ´gesprekstechnieken´ van hun jongeren. Als de jongeren hier in worden getraind kan er meer diepgang worden bereikt tijdens de gesprekken. Door bijvoorbeeld goed door te vragen wordt duidelijker wat de jongeren met bepaalde uitspraken bedoelen.
 • Houd de focus op de informatie je wilt ophalen en op welke vragen je antwoord wilt hebben. Tijdens sommige gesprekken kwamen niet alle vragen aan bod.
 • Het verhaal van de jongeren staat centraal en daar moet bij worden aangesloten. Tijdens sommige gesprekken was de jongere van Jimmy´s geen informatie aan het ophalen, maar werd er een discussie gevoerd omdat de mening van de jongere niet aansloot bij de eigen mening.
 • Jimmy´s heeft de projectmanagement op zich genomen en in die rol moeten ze zich verder ontwikkelen.
 • Het is belangrijk dat de projectleiding goed communiceert, zodat alle betrokkenen zich verbonden voelen aan het project en meegenomen worden in het proces.
 • De doelgroep voor deze actie zijn jongeren van de straat, met maximaal een Vmbo opleiding die tussen de 13 en 16 jaar oud zijn. Omdat de Jimmy´s voorafgaande aan een gesprek niet altijd wisten wie ze voor zich hadden, bleek een enkele jongere iets jonger of ouder te zijn of bleken ze een hoger opleidingsniveau te hebben. Uiteindelijk vielen de meeste jongeren waarmee het gesprek werd aangegaan binnen de doelgroep te vallen.
 • Het weer is een belangrijke factor die in belangrijke mate bepaalt of je jongeren op straat tegenkomt. Niet alles is dus te plannen en er is een zekere flexibiliteit nodig in de planning als je jongeren op straat wilt spreken.

lindenholt-jeugdverbinden

 • Als afsluiter nog een leuk idee van Femke van Jimmy´s. Ze vroeg aan een jongere: ´Hoe ziet iemand van de gemeente er volgens jou eigenlijk uit?´ Hierop antwoorde de jongere: ´Dat is iemand in een pakje.´ Femke opperde later het idee om op de website van de gemeente foto´s van alle medewerkers te plaatsen, zodat ´ambtenaren´ een gezicht krijgen en voor de jongeren, en ook voor andere bewoners in de stad, weer ´mensen´ worden. Dit is een interessante aanpak die er aan kan bijdragen om de kloof tussen ´de burgers´ – jongeren zijn ook gewoon burgers – en ´de staat´ – in dit geval de gemeente – de verkleinen.

Als we over gezondheid praten in de friettentwalm bij winkelcentrum Leuvensbroek verdwijnt de zon. We krijgen er storttegen voor terug. En het gaat totaal los. De meiden, waarmee we net een gesprek hebben gevoerd, rennen weg. De regen in. Met hun hond, die volgens een van de meiden ´niet zo lief is als die eruit ziet´. Als de ergste regen voorbij is en het alleen nog wat miezert, gaan we richting de laatste halte, de sporthal in de Gildekamp. We komen een leger aan Pokemon spelers tegen die stuk voor stuk heel veel kilometers hebben gemaakt vandaag. Een rage, die ervoor zorgt dat jongeren in beweging komen. En een rage waar de gemeente iets mee kan doen volgens een jongere: ´De gemeente kan een Pokemon-wedstrijd organiseren voor de jongeren in de stad!´. Een leuk idee natuurlijk! Maar dan is het wel zo leuk als de jongeren in de stad daar zelf ook een steentje aan bijdragen, niet dan?

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s